Kunnen wij u helpen?

Bel ons en we helpen u meteen.

Geen gedoe na overlijden – zo ga je om met de erfenis

Het overlijden van een dierbare is al moeilijk genoeg. Emotioneel gezien is het een lastige tijd. Aan de ene kant ben je aan het rouwen en aan de andere kant moet je formeel gezien nog veel in orde maken. Ook je omgeving rouwt op zijn of haar eigen manier. In deze periode is het fijn als je een objectieve derde aan je zijde hebt, die alle processen rondom de uitvaart voor je uit handen neemt. Een uitvaartondernemer kan adcies geven over het regelen van de erfenis?

De erfenis afhandelen: het beste voor alle betrokken partijen

Bij het verdelen van de erfenis kunnen familieruzies ontstaan. Nederland is steeds welvarender geworden, dus in meer families is ook steeds meer geld te verdelen. Bovendien zijn Nederlanders ook steeds mondiger geworden. Ze nemen niet snel meer genoegen met wat een advocaat of notaris zegt en dus stappen ze naar de rechter. Het gevolg is dat families soms uit elkaar vallen en dat niemand elkaar nog wil spreken, terwijl de relatie voor het overlijden juist goed was. Het gaat dan niet eens om hebberigheid, maar meer om het innemen van de plek binnen de familie. Het claimen van spullen heeft vaak te maken met oud zeer en onverwerkte emoties. Hoe zorg je er als familie voor dat iedereen krijgt wat hij of zij toekomt, zonder dat er onenigheid of zelfs ruzie ontstaat?

Tips voor het regelen van de erfenis

Als je zeker wil dat de verdeling van de erfenis in goede harmonie verloopt, dan geven we je graag enkele tips mee die je kunnen helpen in deze lastige tijd.

1. Stel een testament op

Om de verdeling van de erfenis zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om alle erfgenamen als gelijke te behandelen. Is één kind je bijzonder dierbaar, bijvoorbeeld omdat hij of zij altijd voor je klaarstaat, dan is het juist een goed idee om schenkingen te doen tijdens het leven. Op deze manier is de verdeling van de erfenis geen aanleiding voor conflicten of discussies.

2. Leg zoveel mogelijk vast over de nalatenschap

Om ruzies tussen kinderen te voorkomen is het handig om zoveel mogelijk op papier vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld in een testament. Dat is veel verstandiger dan vage mondelinge beloftes. Als alles op papier staat, leidt dat uiteindelijk tot minder ruzie. Zorg er ook voor dat de inhoud van het testament actueel is. Check bijvoorbeeld om de vijf jaar de inhoud ervan. Klopt alles nog? Scheidingen, huwelijken en de geboorte van een kleinkind hebben gevolgen voor de uitkomst. Bespreek dit met de notaris met wie je het testament hebt opgemaakt.

3. Maak een inventaris van waardevolle spullen

Maak niet alleen een testament voor het vermogen dat te verdelen is. Doe dit ook voor andere waardevolle spullen, zoals sieraden, schilderijen en kostbare voorwerpen. Dit document kun je ook geven aan een onafhankelijke derde. Deze inventaris is ook te verdelen via de notaris.

4. Kies een onafhankelijke derde om de erfenis te regelen

Kies zelf voor een executeur die de erfenis voor je regelt en verdeelt. Ook dit leidt vaak tot minder ruzie. Zorg dat je deze persoon vertrouwt en dat hij of zij niet tot de partijen behoort die de erfenis in ontvangst mogen of kunnen nemen.

5. Laat partners en schoonfamilie thuis

Laat schoonfamilie en partner thuis. Betrek ze zo min mogelijk bij de erfenis. Besef dat het echt alleen om de kinderen gaat. Hoe meer partijen er betrokken zijn, hoe groter de kans op ruzie is.

Wie betaalt de uitvaartkosten?

Is er een erfenis te verdelen? Dan kan de uitvaart betaald worden van het bedrag dat vervalt aan de overgebleven familieleden. De som van de uitvaart wordt gelijkmatig verdeeld over alle betrokken partijen, tenzij anders in het testament staat aangegeven. Hetzelfde geldt als er geen erfenis is en de preferente schulden vervallen aan de familie. De opdrachtgever van de uitvaart betaalt aan de uitvaartondernemer. Die kan ervoor kiezen om dit later weer op de andere familieleden te verhalen.

Wat kan Boerhaave uitvaartzorg voor u betekenen?

Een uitvaartondernemer regelt de uitvaart en zorgt ervoor dat de laatste wensen van de overledene zo goed mogelijk worden overgenomen. Wij doen er alles aan om jouw dierbare een mooi en waardig afscheid te geven. Daarnaast geven wij je advies over hoe je alle formele zaken regelt rondom het overlijden van een dierbare. Heb je hier vragen over? Neem gerust contact op en laat ons je helpen.

Uw laatste wens in vertrouwde handen!

Maak kennis

Op dit moment hulp nodig?

Bel ons 24/7
gratis op dit nummer
praten-over-de-dood

Wil u heeft geheel vrijblijvend kennis maken met ons uitvaartteam. Gewoon voor algemene vragen of adviezen. Belt u ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Als je twijfelt over de verzekeringsvorm dan wel waarde van je polis, laat ons dit voor je uitzoeken, we helpen je hierbij graag en kunnen je naar een korte inventarisatie van jouw uitvaartwensen al direct een indicatie geven of je voldoende bent verzekerd!

Jouw uitvaartwensen vastleggen geeft je een gerust gevoel en houvast aan de nabestaande(n).
Graag helpen we je met het invullen hiervan en beantwoorden wij je vragen, zodat alles duidelijk is voor nu en in de toekomst.

Wil je geheel vrijblijvend kennis maken met ons uitvaartteam voor algemene vragen of adviezen. Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

uitvaart

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heb je een vraag of wil je advies over het regelen van een uitvaart en/of wil je een voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heb je vragen over het regelen van een begrafenis en/of wil je een voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heb je vragen over het regelen van een crematie en/of wil je een voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

In de ruim 25 jaar die ik als uitvaartverzorger werk kom ik vaak bij families terecht die op dat moment even niet weten hoe het allemaal moet, er moeten veel beslissingen worden genomen om op de juiste wijze vorm te kunnen geven aan het afscheid. Samen met de familie en nabestaanden wil ik een waardevol afscheid verzorgen. Hierbij treed ik op als vangnet, waarbij ik een adviserende, dienstverlenende en begeleidende schakel wil zijn, uiteindelijk gaat het erom hoe de familie het afscheid wilt.
Ik realiseer me iedere keer weer dat ik voor de familie heel belangrijk ben en ik het rustpunt moet zijn zodat de familie elk moment weer een beroep op me kan doen. Dit iswerk dat je alleen met passie kunt doen.

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Mijn naam is Harnold Nieboer, sinds 2002 ben ik werkzaam in de uitvaart en sinds 2004 ben ik werkzaam als uitvaartverzorger bij Uitvaartzorg Boerhaave. Vanuit eigen ervaring heb ik gevoeld hoe prettig het is als er iemand is, dat als er in je directe omgeving iemand komt te overlijden, die naar je luistert, die er voor je is met kennis van zaken, die samen met je de weg zoekt naar de vorm die je wilt geven aan de uitvaart en probeert te ontzorgen aangaande de dingen die allemaal geregeld moeten worden voor de uitvaart.

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Binnen de uitvaartverzorging kan ik nabestaanden begeleiden in de bijzondere, vaak moeilijke, levensfase wanneer een dierbare overlijdt. Het hele proces van afscheid volgens de wensen van overledene en nabestaanden wordt door mij tot in de puntjes verzorgd en goed geregeld. Ook na de uitvaart heb ik contact met de nabestaanden om te helpen bij vragen die ze hebben op het gebied van urnen, verstrooien, bijzettingen of verzekeringen.

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Om een familie in een moeilijke tijd te kunnen helpen door samen met hun vorm te mogen geven aan het afscheid is een grote passie van mij. Mijn inziens is een uitvaart een weerspiegeling van iemands leven en kan je hier op zoveel verschillende manieren een invulling aan geven, zodat het afscheid ook echt een betekenisvolle herinnering wordt die je verder kan helpen. Iemand met raad en daad bijstaan en een uitvaart te organiseren waarin de wensen van de familie duidelijk kenbaar zijn, vind ik heel bijzonder om te mogen doen.

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Wilt u weten wat de mogelijkheden en kosten zijn voor uw uitvaartwensen? Vul dan uw gegevens in en wij nemen binnen 12 uur contact met u op.