Kunnen wij u helpen?

Bel ons en we helpen u meteen.

Erfenis en schulden: Hoe zit dat nu precies?

Bij erfenissen wordt er vaak gesproken over geld of goederen ontvangen, maar wat als je schulden ontvangt? Als de overledene nog schulden open heeft staan, dan worden die net als het vermogen doorgegeven aan de erfgenamen. Alleen betekent dit dan dat je hoe dan ook verantwoordelijk bent voor de schulden als nabestaande? Nee, gelukkig is dat niet zo. Als erfgenaam heb je namelijk een aantal opties waar je tussen kan kiezen en dat bepaalt of je de schulden moet betalen of niet.

Soorten schulden

Er bestaan een hele reeks aan schulden die mogelijk nog open kunnen staan. Dit kunnen onbetaalde rekeningen zijn, persoonlijke leningen, maar bijvoorbeeld ook erfbelasting. Daarnaast kan er een schuld zijn ontstaan doordat de hypotheek van het huis hoger is geworden dan de marktwaarde. Dat zijn een hoop dingen om rekening mee te houden, want deze schulden kunnen allemaal geërfd worden. Een studieschuld is hier overigens niet een van, deze vervalt namelijk wanneer de eigenaar van deze schuld is overleden.

Wie krijgt het

De erfgenamen worden als eerst aansprakelijk gesteld voor de openstaande schulden. Dit wordt besloten op basis van wat er in het testament is vastgelegd. Het kan alleen ook zo zijn dat er helemaal geen testament is opgesteld. Dan wordt het via het wettelijk erfrecht opgelost. Via deze weg gaat de erfenis eerst naar de echtgenoot en daarna eventueel naar de kinderen. Het is echter niet zo dat je als je erfgenaam bent deze schulden zomaar moet accepteren. Je kunt ervoor kiezen om de erfenis te aanvaarden, maar ook om hem te verwerpen.

Zuiver aanvaarden

Zo kun je ervoor kiezen om de erfenis zuiver te aanvaarden. Hiermee ontvang je alles wat je krijgt, zoals geld, voorwerpen of zelfs ontroerend goed. Maar op deze manier krijg je ook alle schulden. Je kunt er niet voor kiezen om alleen de dingen die je wilt te accepteren. Het is dus het een of het ander. Daarom is het verstandig om na te denken over de hoeveelheid schulden die je verwacht ten opzichte van het vermogen. Alleen bij schulden waarvan je niet van het bestaan kon afweten, kun je afstand nemen. Dit loopt dan wel via de kantonrechter.

Erfenis verwerpen

Je kunt er ook voor kiezen de erfenis niet te accepteren. Als je al weet dat de overledene veel schulden had, kan dat in die situatie verstandiger zijn. Maar in dat geval ben je niet meer erfgenaam, en heb je dus ook geen recht meer op bezittingen. De schulden gaan door naar de volgende erfgenamen. Die kunnen het op hun beurt ook weer verwerpen of accepteren. Als niemand de erfenis met schulden accepteert, wordt het eigendom (en dus de schuld) opgenomen door de Nederlandse staat.

Beneficiair aanvaarden

Er bestaat ook nog een soort van tussenweg, namelijk beneficiair aanvaarden. Via deze weg kun je meer informatie over de erfenis te weten komen. Bijvoorbeeld, je kunt uitzoeken hoe hoog de schulden zijn of wat precies de bezittingen zijn. Op deze manier kun je wellicht een beter overwogen keuze maken. Je kunt, na meer te weten gekomen te zijn, er alsnog voor kiezen om de erfenis te verwerpen. Dit moet dan wel binnen drie maanden en het gaat via de rechtbank.

Uitvaartzorg Boerhaave

Na de uitvaart gaan de zorgen vaak nog door. Gelukkig zijn er vaak verschillende opties zodat er voor jouw specifieke situatie altijd een oplossing is. Je bent tot niks verplicht als het op de erfenis aankomt en je kunt dus zelf beslissen of je hem aanvaart of niet. Soms kan je dit voor een dilemma stellen, aangezien je bijvoorbeeld een bezit wel wilt erven maar de schulden niet. Als je hier meer hulp bij nodig hebt, kun je altijd contact opnemen. Als je zelf een testament opgesteld hebt, kun je zelfs met je erfgenamen een gesprek aangaan over wat ze kunnen verwachten. Het afscheid nemen gaat namelijk het beste als er zo weinig mogelijk zorgen zijn.

Uw laatste wens in vertrouwde handen!

Maak kennis

Op dit moment hulp nodig?

Bel ons 24/7
gratis op dit nummer
praten-over-de-dood

Wil u heeft geheel vrijblijvend kennis maken met ons uitvaartteam. Gewoon voor algemene vragen of adviezen. Belt u ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Als je twijfelt over de verzekeringsvorm dan wel waarde van je polis, laat ons dit voor je uitzoeken, we helpen je hierbij graag en kunnen je naar een korte inventarisatie van jouw uitvaartwensen al direct een indicatie geven of je voldoende bent verzekerd!

Jouw uitvaartwensen vastleggen geeft je een gerust gevoel en houvast aan de nabestaande(n).
Graag helpen we je met het invullen hiervan en beantwoorden wij je vragen, zodat alles duidelijk is voor nu en in de toekomst.

Wil je geheel vrijblijvend kennis maken met ons uitvaartteam voor algemene vragen of adviezen. Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

uitvaart

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heb je een vraag of wil je advies over het regelen van een uitvaart en/of wil je een voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heb je vragen over het regelen van een begrafenis en/of wil je een voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het melden van een overlijden. Heb je vragen over het regelen van een crematie en/of wil je een voorgesprek hierover? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

In de ruim 25 jaar die ik als uitvaartverzorger werk kom ik vaak bij families terecht die op dat moment even niet weten hoe het allemaal moet, er moeten veel beslissingen worden genomen om op de juiste wijze vorm te kunnen geven aan het afscheid. Samen met de familie en nabestaanden wil ik een waardevol afscheid verzorgen. Hierbij treed ik op als vangnet, waarbij ik een adviserende, dienstverlenende en begeleidende schakel wil zijn, uiteindelijk gaat het erom hoe de familie het afscheid wilt.
Ik realiseer me iedere keer weer dat ik voor de familie heel belangrijk ben en ik het rustpunt moet zijn zodat de familie elk moment weer een beroep op me kan doen. Dit iswerk dat je alleen met passie kunt doen.

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Mijn naam is Harnold Nieboer, sinds 2002 ben ik werkzaam in de uitvaart en sinds 2004 ben ik werkzaam als uitvaartverzorger bij Uitvaartzorg Boerhaave. Vanuit eigen ervaring heb ik gevoeld hoe prettig het is als er iemand is, dat als er in je directe omgeving iemand komt te overlijden, die naar je luistert, die er voor je is met kennis van zaken, die samen met je de weg zoekt naar de vorm die je wilt geven aan de uitvaart en probeert te ontzorgen aangaande de dingen die allemaal geregeld moeten worden voor de uitvaart.

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Binnen de uitvaartverzorging kan ik nabestaanden begeleiden in de bijzondere, vaak moeilijke, levensfase wanneer een dierbare overlijdt. Het hele proces van afscheid volgens de wensen van overledene en nabestaanden wordt door mij tot in de puntjes verzorgd en goed geregeld. Ook na de uitvaart heb ik contact met de nabestaanden om te helpen bij vragen die ze hebben op het gebied van urnen, verstrooien, bijzettingen of verzekeringen.

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Om een familie in een moeilijke tijd te kunnen helpen door samen met hun vorm te mogen geven aan het afscheid is een grote passie van mij. Mijn inziens is een uitvaart een weerspiegeling van iemands leven en kan je hier op zoveel verschillende manieren een invulling aan geven, zodat het afscheid ook echt een betekenisvolle herinnering wordt die je verder kan helpen. Iemand met raad en daad bijstaan en een uitvaart te organiseren waarin de wensen van de familie duidelijk kenbaar zijn, vind ik heel bijzonder om te mogen doen.

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Wilt u weten wat de mogelijkheden en kosten zijn voor uw uitvaartwensen? Vul dan uw gegevens in en wij nemen binnen 12 uur contact met u op.